Van taak naar methodiek

Hoofdstuk 3

3.1

 

Wat wordt bedoeld met het begrip ‘zelfsturend Nederland?’

 
3.2

 

Bevraag jezelf en je medestudenten over wat jullie onverstandige financiële keuzes vinden.

 
3.3

 

Het kader van kritische reflectie vormt de voorgrond van afwegingen hoe tot interventies te komen. De achtergrond zijn de opvattingen en normen en waarden van de hulpverlener. In hoeverre zou bij jou deze achtergrond meespelen? Is deze redelijk ontwikkeld of steun je meer op de voorgrond van theoretische kennis? Vind je het belangrijk dat de achtergrond altijd meespeelt bij het hulpverlenen?

 
3.4

 

Naast het gebruik van methodieken zet je vooral jezelf als instrument in. Wat wordt hiermee bedoeld en hoe zie je dit voor je?