Van taak naar methodiek

Hoofdstuk 5

5.1

 

Discussieer met elkaar over de ervaringen die Matijs en Mehmet met schuldhulpverlening
hebben. Wat ging er mis? Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

 
5.2

 

Zoek op internet drie artikelen op die gaan over consumentisme en overkreditering. Discussieer hier met je medestudenten over.

 
5.3

 

Vraag bij een organisatie voor verslavingszorg in jouw omgeving na of zij vinden dat mensen met schulden eerst hun verslaving moeten aanpakken of dat schulden direct aangepakt moeten worden zodra deze aan het licht komen.

 
5.4

 

Houd een interview met een medewerker van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD). * Probeer een beeld te krijgen van wat zij kunnen doen voor mensen met financiële problemen. Bieden zij ook preventief hulp om schulden te voorkomen en wat doen zij als mensen schulden hebben? Hoe werken zij samen met de organisatie die de schuldhulpverlening voor hun werkgebied uitvoert? * Kan per gemeente verschillen hoe hier de benaming voor is.

 
5.5

 

Wat vind jij van de omschrijvingen van de kwetsbare groepen? Gaat het hier volgens jou om stereotypen en wat voor beeld heb je hier zelf bij?

 
5.6

 

Welke definities kun jij vinden van het ‘maatschappelijk aanvaardbaar minimum’? Is er een verschil tussen het ‘sociaal minimum’ en de ‘bijstandsnorm’?