Van taak naar methodiek

Hoofdstuk 8

8.1

 

Houd een interview met een schuldhulpverlener over de volgende onderwerpen:

  1. Wordt er met een methodiek schuldhulpverlening gewerkt, en zo ja: hoe ziet deze eruit?
  2. Is er iets te zeggen over de doelgroep die zich met financiële problemen meldt?
  3. Waar bestaat de hulp uit die deze organisatie biedt?

 
8.2

 

Ga eens na in hoeverre je bekend bent met de in dit hoofdstuk beschreven methodieken en taken en kijk of je hiervan in hoofdlijnen de kern kunt weergeven.

 
8.3

 

Speel in een rollenspel een casus na waarin iemand een cliënt speelt met schulden en de ander de rol van schuldhulpverlener op zich neemt. Pas de gesprekstechnieken toe zoals beschreven in paragraaf 9.6.

 
8.4

 

Maak een samenvatting van dit hoofdstuk waarin je zoveel mogelijk ‘agogische interventies’ beschrijft.