Van taak naar methodiek

Over de auteur

Marcel Sem Kok is docent aan de Academie voor Sociale Professies, opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Haagse Hogeschool.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor (aankomend) maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met schuldhulpverlening te maken (zullen) hebben.

 

Op deze website vind je aanvullend materiaal behorend bij Handboek schuldhulpverlening van Marcel Sem Kok.


Studentengedeelte

Studenten vinden er alle oefeningen en opdrachten uit Handboek schuldhulpverlening overzichtelijk bij elkaar. Ook zijn alle formulieren van het werkmodel schuldhulpverlening te downloaden.

Docentengedeelte

Docenten vinden op de website suggesties voor lessen schuldhulpverlening voor Maatschappelijk werk en Dienstverlening en powerpoints van zeven voorbeeldlessen en een les over het werkmodel schuldhulpverlening. De thema’s die in deze lessen behandeld worden, komen ook aan bod in Handboek schuldhulpverlening. Er zijn twee voorbeeldtentamens opgenomen met open vragen en één multiplechoicetentamen over Handboek schuldhulpverlening. Tevens zijn er downloads te vinden van een maandbegroting, een model van de methodiek schuldhulpverlening en een projectreader Leven en geld over mensen met financiële problemen. Tot slot is er een verkennend praktijkonderzoek opgenomen ‘Dienstverlening binnen de opleiding maatschappelijk werk in Nederland’.

 

Dit boek bestellen?

Dat kan in de webshop van Boom Hoger Onderwijs.

Of vraag een docentexemplaar aan.