Van taak naar methodiek

Docenten

Welkom op het docentengedeelte van de site. Hier vind je suggesties voor de opbouw van  lessen over schuldhulpverlening voor Maatschappelijk werk en Dienstverlening en powerpoints van zeven voorbeeldlessen én een les over het werkmodel schuldhulpverlening.

 

De thema’s die in deze lessen behandeld worden, komen ook aan bod in Handboek schuldhulpverlening. Er zijn ook twee voorbeeldtentamens beschikbaar gesteld met open vragen en één multiplechoicetentamen over Handboek schuldhulpverlening. Tevens zijn er downloads te vinden van een maandbegroting, een model van de methodiek schuldhulpverlening en een projectreader Leven en geld over mensen met financiële problemen. Tot slot is er een verkennend praktijkonderzoek opgenomen ‘Dienstverlening binnen de opleiding maatschappelijk werk in Nederland’.

Aanvraagformulier docentenaccount

(voor een succesvolle aanvraag dienen alle velden te worden ingevuld)

naam:
E-mail:
onderwijsinstelling:
aantal studenten:
opleiding: