Van taak naar methodiek

Hoofdstuk 2

2.1

 

Houd een kasboekje bij en begin met het maken van een begroting. Houd vervolgens gedurende een aantal aan tal maanden al je inkomsten en uitgaven bij. In een van de laatste lessen kun je het kasboek met je medestudenten aan de hand van de volgende punten bespreken:

 • Hoe ben je te werk gegaan?
 • Wat heb je in je kasboek verwerkt?
 • Kijk eens of jullie vaste en overige lasten overeenkomen.
 • Kwam je steeds uit met wat je had begroot?
 • Hoe betaal jij meestal (contant, pin, automatische betaling)?
 • Wat vond je het lastigste om te doen?
 • Wat heb je geleerd?

 
2.2

 

Discussieer met je medestudenten over wat jij onder een schuld verstaat. Je kunt aan de volgende discussievragen denken:

 • Wat vind jij van geld lenen?
 • Heb je altijd een schuld als je leent?
 • Is rood staan bij de bank ook een schuld?
 • Waar en bij wie kun je lenen? Welke keus zou jij hierin maken en waarom?
 • Heb je verplichtingen als je een schuld hebt? Is deze verplichting altijd van dezelfde orde?
 • Heb jezelf wel eens iets geleend? Bij wie leende je en welke afwegingen maakte je hierbij?

 
2.3

 

Discussieer met je medestudenten over de volgende stellingen.

 • Een WWB-uitkering (bijstand) zou op maat moeten zijn en de hoogte ervan zou niet meer mogen bedragen dan dat alleen huur, water, gas, licht en voeding ermee betaald kunnen worden.
 • Mensen met een uitkering hebben geen tv, pc of mobieltje nodig. Dit is namelijk overbodige luxe.
 • Iedereen met schulden die hulp zoekt, moet verplicht een budgetteringscursus volgen die met voldoende resultaat moet worden afgesloten.

 
2.4

 

Discussieer met je medestudenten over wat je gelezen hebt in dit hoofdstuk. Hiervoor kun je de volgende vragen gebruiken:

 • Wat versta jij onder woekerrente?
 • Wat versta jij onder een goede manier van omgaan met je geld?
 • Vind je dat het iedereen die schulden heeft, aangerekend kan worden?
 • Hoe zou een kredietverstrekker op een verantwoordelijke manier geld kunnen lenen?